گروه تئاتر معلولان ذهنی ایران پرچم صلح برافراشتند-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

گروه تئاتر معلولان ذهنی ایران پرچم صلح برافراشتند-قیمت انواع گوشی


گروه تئاتری معلولان ذهنی ایران با نمایش صلح به تهران آمده و از صلح نیاز امروز جامعه جهانی می گویند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار