۷۵۰ تن کاغذ بین ۳۴۰ روزنامه و نشریه توزیع شد-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

۷۵۰ تن کاغذ بین ۳۴۰ روزنامه و نشریه توزیع شد-قیمت انواع گوشی


سومین جلسه «کمیته توزیع کاغذ مطبوعات» با درخواست ۳۴۰ رسانه (روزنامه و نشریه) بر اساس اولویت اعلام شده موافقت کرد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار