تفاوت دیدگاه امام (ره) و نهضت آزادی‌ها درباره فلسطین-قیمت انواع گوشی

خبرگزاری فارس ـ تاریخ: روز جهانی قدس آخرین جمعه ماه رمضان است که حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ . ش (رمضان ۱۳۹۹ . ق) آن را روزی رسمی برای حمایت از مردم فلسطین دانست و از مسلمانان جهان خواست تا برای کوتاه کردن دست دولت اسرائیل و پشتیبانان ادامه ی مطلب