خودکفایی ایران در تولید داروهای مدرن به روایت تاریخ-قیمت انواع گوشی

مجله فارس پلاس؛ امین رحیمی: داروسازی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و مفاخری بزرگ نظیر ابن‌سینا و رازی. در ایران طب همواره شاخه‌ای از علوم بوده و داروسازی مکملی بر طب. ازاین‌رو اغلب دانشمندان برجسته و نامدار ایرانی که حکیم نامیده می‌شدند طبیب هم بودند. منابع تاریخی چنین می‌گویند که ادامه ی مطلب

لزوم برگزاری جلسه نقد کتاب میان نویسنده و مخاطب/ انتقاد از عملکرد فقیرانه جامعه در ارزیابی کتاب ها-قیمت انواع گوشی

اکرمی گفت: نهاد های دولتی و سازمان های مرتبط با کتاب و کتاب خوانی باید حمایت های لازم را در جهت بهبود ارتباط بین نویسنده و مخاطب برقرار کنند.